ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 9 - HỌC KÌ I

 30 phút   1 lượt thi   32 câu Hải Yến Nguyễn LTT Hải Yến Nguyễn LTT

Đánh giá

4,5

31 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bảng điểm

1
Hoàng Yến

Thông tin khác

16 / 32
2
Nguyễn Thị Hà Vi

Thông tin khác

0 / 32
3
Bọt Biển

Thông tin khác

0 / 32

Đề thi đã làm

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 9 - HỌC KÌ I

30 phút 44 lượt thi 32 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 9 - HỌC KÌ I

30 phút 42 lượt thi 32 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 9 - HỌC KÌ I

30 phút 35 lượt thi 32 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt