20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (30 Phút)

 30 phút   1 lượt thi   20 câu Hà Quỳnh LTT Hà Quỳnh LTT

Đánh giá

4,5

23 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bảng điểm

1
13 / 20
2
0 / 20

Đề thi đã làm

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (30 Phút)

30 phút 32 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (30 Phút)

30 phút 41 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (30 Phút)

30 phút 30 lượt thi 20 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt