Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 5

 15 phút   1 lượt thi   12 câu Vũ Thị Minh Hảo - LTT Vũ Thị Minh Hảo - LTT

Đánh giá

4,5

35 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bảng điểm

1
Nguyễn Hiền

Thông tin khác

6 / 12
2
Thuỳy Linhh

Thông tin khác

0 / 12
3
Nguyễn Đình Vũ

Thông tin khác

0 / 12

Đề thi đã làm

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 5

15 phút 36 lượt thi 12 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 5

15 phút 41 lượt thi 12 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 5

15 phút 36 lượt thi 12 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt