Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 3

 15 phút   1 lượt thi   12 câu Vũ Thị Minh Hảo - LTT Vũ Thị Minh Hảo - LTT

Đánh giá

4,5

21 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bảng điểm

1
Hoàng Yến

Thông tin khác

6 / 12
2
Hoàng Yến

Thông tin khác

0 / 12

Đề thi đã làm

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 3

15 phút 49 lượt thi 12 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 3

15 phút 46 lượt thi 12 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 3

15 phút 46 lượt thi 12 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt