Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 1

 15 phút   2 lượt thi   11 câu Hồ Trang Hồ Trang

Đánh giá

4,5

27 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bảng điểm

1
Thuỳy Linhh

Thông tin khác

10 / 11
2
Hồ Trang

Thông tin khác

9 / 11
3
Exbento Nguyen

Thông tin khác

0 / 11

Đề thi đã làm

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 1

15 phút 32 lượt thi 11 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 1

15 phút 37 lượt thi 11 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt

Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 9 số 1

15 phút 41 lượt thi 11 câu

Giáo viên Luyện thi tốt

Giáo viên Luyện thi tốt