Quy định mua và sử dụng khoá học

      1. Quy trình xác nhận đặt mua    

      Hệ thống của website Luyenthitot.com chỉ xác nhận đặt mua khi Người Sử Dụng Dịch Vụ điền đầy đủ thông tin theo các trường có sẵn và click vào nút THANH TOÁN khi Người Sử Dụng Dịch Vụ đã tạo xong đơn hàng.

      Sau khi thanh toán, trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, Người Sử Dụng (NSD) sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các website và các dịch vụ trong hệ thống của Luyenthitot.com. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Luyenthitot.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

     2. Quy trình sử dụng khóa học trực tuyến

 1. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của Luyenthitot.com. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

  Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của Luyenthitot.com. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

  Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Luyenthitot.com ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

  Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Luyenthitot.com. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

  Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của Luyenthitot.com, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

  Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của Luyenthitot.com. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

  Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Luyenthitot.com có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.