Chính sách bảo mật thông tin

 1. Chính sách bảo mật thông tin

  Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Luyenthitot.com, Luyenthitot.com muốn Bạn biết rõ cách Luyenthitot.com đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình. Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, Luyenthitot.com mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. Luyenthitot.com tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.

  Chính sách của Luyenthitot.com về bảo mật thông tin bao gồm:

  1. Loại thông tin Luyenthitot.com thu thập và lý do thu thập.
  2. Cách Luyenthitot.com sử dụng thông tin đó.
  3. Chia sẻ thông tin cá nhân
  4. Chính sách bảo mật đối với tài liệu
  5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

  Luyenthitot.com cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo về các thuật ngữ chính trước. Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên của Luyenthitot.com. Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Luyenthitot.com.

  1. Loại thông tin Luyenthitot.com thu thập và lý do thu thập

  • Hỗ trợ khách hàng khi có mua tài liệu trên hệ thống Luyenthitot.com.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Cung cấp cho Bạn thông tin mới nhất trên website của Luyenthitot.com.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá, event liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Luyenthitot.com.

  Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Luyenthitot.com, thành viên sẽ được yêu cầu đăng ký với Ban quản trị thông tin cá nhân (Email, Họ tên, số điện thoại liên lạc,...). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Luyenthitot.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

  Ban quản trị cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang thành viên xem, số links (liên kết) Bạn click và nhưng thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Luyenthitot.com. Ban quản trị cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web thành viên sử dụng mỗi khi truy cập vào website Luyenthitot.com, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...

  2. Cách Luyenthitot.com sử dụng thông tin đó.

  Luyenthitot.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, Ban quản trị có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với thành viên như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kĩ thuật, thông tin event mới. Thành viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của Luyenthitot.com.

  3. Chia sẻ thông tin cá nhân

  Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân Bạn ra ngoài.

  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

  Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Luyenthitot.com.

  4. Chính sách bảo mật đối với tài liệu

  Luyenthitot.com có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành vên nếu như Thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên.

  Luyenthitot.com có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên Luyenthitot.com.

  Luyenthitot.com có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin,tài liệu trên website Luyenthitot.com hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

  Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát,cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, Luyenthitot.com sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của Luyenthitot.com.

  Luyenthitot.com có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký.

  Nếu Thành viên không muốn nhận thư, Thành viên có thể gửi thông báo vào mail:  cskh@luyenthitot.com, Luyenthitot.com sẽ ngừng cung cấp thông tin.

  5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

  Luyenthitot.com đề nghị Thành viên thông báo mọi trường hợp về cho Bạn Chăm Sóc Khách Hàng của Luyenthitot.com tại địa chỉ email cskh@luyenthitot.com.